PROGRAM DAG FÖR DAG

Fredag 16 mars
19.00  Amatörer
19.00  Huset vid havet

Lördag 17 mars
19.00  Amatörer
19.00  Huset vid havet

Söndag 18 mars
14.00  Den lille prinsen
14.30  Urpo och Turpo
19.00  Amatörer
19.00  Huset vid havet

Måndag 19 mars
14.00, 19.00  Amatörer
14.00, 19.00 
Huset vid havet

Tisdag 20 mars
19.00  Amatörer
19.00  Huset vid havet

Onsdag 21 mars
19.00  Amatörer
19.00  Huset vid havet

Torsdag 22 mars
19.00  Amatörer
19.00  Huset vid havet

Berätta om detta för andra!
Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someoneShare on TumblrShare on Reddit0