Scroll down

SKOLBIO 2020

Blogg-inlägg

SKOLBIO 2020

Filmer för grundskola och gymnasium 2020
Gör intresseanmälan till dag och tid som passar din klass.

Folkets Bio Regina erbjuder skolbioföreställningar till länets alla skolor. Målet är att ge barn och ungdomar filmupplevelser med kvalitet i biograf. Filmer med tankeväckande innehåll för vidare samtal, på plats i biografen och tillbaka i klassrummet. Filmer som berör och roar, ofta med ämnen som genusfrågor, rättvisa, jämlikhet och som visar på olika sociala sammanhang och bakgrunder. Skolbio kan också vara det första bio-besöket, en kulturupplevelse.
Folkets Bio Regina ger också möjlighet till film på biograf för skolklasser i kommuner där det inte finns kommunal skolbio-verksamhet och till elever i friskolor.
SKOLBIO på Folkets Bio Regina
Skolbio är biovisningar för skolklasser och lärare under skoltid. Filmföreställningarna introduceras och avslutas av filmpedagog med ett kort samtal. Skolbio på Folkets Bio Regina är ett samarbete med Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen.
FILMER och FILMHANDLEDNINGAR
Vi kan visa filmer som finns i svensk distribution för bio. Här är några förslag. Fler filmförslag hittar du t ex hos Filminstitutet och  Swedish Film
Mitt liv som Zucchini (åk F-2, åk 3-5) – lärarhandledning
Labyrint (åk 6-8)– lärarhandledning)
Just Charlie (åk 6-9) – lärarhandledning
Stupid young heart (åk 6-9, Gymn) lärarhandledning
Den tysta revolutionen (åk 9, Gymn) – lärarhandledning
Agatha – granndetektiven (åk 1-6) lärarhandledning
Los Bando (åk 5-7)lärarhandledning
Hunt for the Wilderpeople (åk 4-9)lärarhandledning
Hördur (åk 7-9) tyskt tal med tysk text eller svensk text – lärarhandledning
Amatörer (åk 7-9, Gymn) – lärarhandledning
Sameblod  (åk 7-9, Gymn)lärarhandledning
Vad ska folk säga  (åk 7-9, Gymn)lärarhandledning

KOSTNAD
Skolan faktureras en avgift:
3000-4000 kr/föreställning (beroende på filmhyra)
FILMPEDAGOG
Filmföreställningarna introduceras, och kan avslutas, av filmpedagog med ett kort samtal. Önskar du filmsamtal och en djupare analys av en film tillsammans med dina elever? Kontakta en filmpedagog via filmpooljamtland.se/filmpedagogik. Info: Eva Aspling, 063-14 67 25
KONTAKT OCH BOKNING
E-post: skolbio@bioregina.se. Ange i din bokning:
Film
Önskad dag och tid
Skola och klass
Antal elever + antal medföljande pedagoger
Kontaktperson
Telefon
Faktureringsadress

För mer information:
E-post: skolbio@bioregina.se
Telefon: 070-326 93 91  Annica Nordin